Mirë së vini në qendrën për mbështetje!

Në mënyrë që të i thjeshtojmë kërkesat tuaja për ndihmë dhe shërbim, ne përdorim një sistem te tiketave për mbështetje. Çdo kërkesë për ndihme i dedikohet një numri unik të tiketave, të cilat mund të i përdorni për të ndjekur progresin dhe përgjigjet online.

Për referencat tuaja, ju sigurohet një arkive dhe histori e plotë e të gjitha kërkesave tuaja te kërkuara për mbështetje. Për të hapur një tiket kërkohet një email adresë e vlefshme.